วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
616 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/01/2562 76,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
617 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 37 รายการ 03/01/2562 170,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
618 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 5,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
619 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 02/01/2562 2,067,716.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
620 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 31,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
621 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้าฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) 15/01/2562 9,518,120.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
622 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/12/2561 143,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
623 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/12/2561 99,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
624 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 24/12/2561 56,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
625 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/12/2561 27,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
626 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 11,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
627 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 24/12/2561 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
628 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+90 - กม.37+500 RT. และ กม.34+900 - กม.37+800 LT. 20/12/2561 456,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
629 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
630 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/12/2561 14,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 616 ถึง 630 จาก 678 รายการ