วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
586 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
587 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/12/2561 14,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
588 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 20/12/2561 9,990,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
589 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 18/12/2561 8,849.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
590 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/12/2561 153,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
591 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 63,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
592 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 37,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
593 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง 14/12/2561 397,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
594 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 194,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
595 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 115,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
596 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 246,720.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
597 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน 12/12/2561 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
598 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 04/12/2561 2,994,143.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
599 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2561 9,319,570.21 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
600 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2561 9,319,570.21 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 586 ถึง 600 จาก 635 รายการ