วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด กม.337+581 06/12/2561 4,729,500.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
602 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนน้ำพอง - น้ำอ้อม กม.0+000-กม.40+634 07/12/2561 4,996,447.68 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
603 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 33,408.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
604 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.395+065 และ ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม.14+190 28/11/2561 463,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
605 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง – โคกท่า ระหว่าง กม.13+100 – กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2561 9,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
606 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น – หินลาด ที่ กม.337+581 29/11/2561 4,730,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
607 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำพอง – น้ำอ้อม ระหว่าง กม.0+000 – กม.40+634 29/11/2561 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
608 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม.18+350 และกม.22+100 28/11/2561 467,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
609 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.364+075 และ กม.387+100 28/11/2561 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
610 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.359+500 และ กม.362+800 28/11/2561 473,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
611 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/11/2561 162,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
612 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 23/11/2561 5,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
613 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 23/11/2561 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
614 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 23/11/2561 22,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
615 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/11/2561 105,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 635 รายการ