title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทาสีบาริเออร์คอนกรีตและทาสีสะพาน หมวดทางหลวงเทพสถิต 16/12/2562 626/60/จ/21/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
32 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายแนะนำ 13/12/2562 626/60/จ/20/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
33 จ้างเหมาทาสีการ์ดเรล หมวดเทพสถิตย์ 18/12/2562 626/60/จ/23/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
34 จ้างเหมาทาสีราวสะพาน หมวดทางหลวงชัยภูมิ 12/12/2562 626/60/จ/19/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
35 จ้างเหมาดันป่าข้างทาง หมวดทางหลวงชัยภูมิ 02/12/2562 626/60/จ/17/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
36 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย ประกาศกรมทางหลวง 28/11/2562 626/60/จ/14/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
37 จ้างเหมาทาสี กำแพงกันอันตราย หมวดทางหลวงโป่งนก 02/12/2562 626/60/จ/18/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
38 จ้างเหมาทาสีราวสะพานข้ามทางรถไฟ หมวดทางหลวงจัตุรัส 29/11/2562 626/60/จ/15/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
39 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 27/11/2562 626/60/จ/12/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
40 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร หมวดทางหลวงเทพสถิต 28/11/2562 626/60/จ/13/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
41 จ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ หมวดทางหลวงโป่งนก 27/11/2562 626/60/จ/11/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
42 จ้างเหมาทาสี CONCRETE BARRIER หมวดทางหลวงชัยภูมิ 27/11/2562 626/60/จ/10/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
43 จ้างเหมาทำการปาดแต่งไหล่ทาง หมวดฯ จัตุรัส 19/11/2562 626/45/จ/8/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
44 จ้างเหมาตีเส้นจราจร (หมวดทางหลวงละหาน) 11/11/2562 626/60/จ/6/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
45 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงเทพสถิต 20/11/2562 626/60/จ/9/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 100 รายการ