f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.24+700 - กม.54+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.273+168 - กม.273+365 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+217 - กม.0+815, กม.3+600 - กม.6+590, กม.18+345 - กม.19+180 และกม.23+669 - กม.24+595 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 4 ระหว่าง กม.260+685 - กม.260+882 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 5 ระหว่าง กม.266+368 - กม.266+565 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 7 ระหว่าง กม.282+935 - กม.283+168 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.262+930 - กม.264+100 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.35+900 - กม.37+004 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.18+000 - กม.19+849 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 และกม.0+815 - กม.1+395 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ