f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
หน่วยงานในสังกัด
ลงวันที่ 08/02/2562

1. หมวดทางหลวงพล

2. หมวดทางหลวงบ้านไผ่

3. หมวดทางหลวงหนองสองห้อง

4. หมวทางหลวงชนบท

5. หมวดทางหลวงบ้านแฮด

6. หมวดทางหลวงมัญจาคีรี


'