f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
Khon Kaen 3 Ban Phai Highway District.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 03/08/2563 628/45/63/149 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/08/2563 628/60/63/148 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
3 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23 ตอน บ้นไผ่ - ไพศาล 31/07/2563 628/63/56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
4 จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) ชนิดเสาสูงแบบยื่น ทล.2440 ตอน ทางพาด - พล 30/07/2563 628/63/55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5 จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) ชนิดเสาเตี้ย 23/07/2563 628/63/54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
6 จ้างเหมางานไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) 22/07/2563 628/63/53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
7 ซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 21/07/2563 628/35/63/144 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 20/07/2563 628/60/63/143 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 628/60/63/141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 628/60/63/135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 628/70/63/134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/07/2563 628/60/63/137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 20/07/2563 628/45/63/142 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.24+700 - กม.54+150 12/05/2563 บผ.54/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
15 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 และ กม.0+815 - กม.1+395 13/05/2563 บผ.53/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ