วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/04/2562 ช.130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/03/2562 129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/03/2562 128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/03/2562 127 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/03/2562 126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 19/03/2562 125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
338 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14/03/2562 ฟ 120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 14/03/2562 ก 122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 14/03/2562 ก 121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/03/2562 ก 119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
342 จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.35+912 - กม.36+820 RT. เป็นช่วงๆ 13/03/2562 118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 06/03/2562 ส 117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/03/2562 ฟ 115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/03/2562 ก 114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 331 ถึง 345 จาก 347 รายการ