วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 25/07/2562 ก.234 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
19 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.540+850 LT. 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
21 ซื้อยางเครื่องจักรหมายเขล 44-0123-17-0 18/07/2562 207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
22 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16x3.4 นิ้ว 13/03/2562 621/30/62/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
23 ซื้ออะไหล่ 12/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/01/2562 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
25 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 20/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
26 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/11/2561 621/ฟ/62/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/11/2561 621/ฟ/62/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 16 ถึง 28 จาก 28 รายการ