วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง งานซ่อมแซมศาลาทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ตอนเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุมที่ กม.555+549 (ด้านซ้ายทาง) 23/04/2563 จ.147 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
77 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 ช.146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
78 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2563 ก.144 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
79 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 ก.142 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
80 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 ก.141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
81 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/04/2563 ษ.140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
82 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ 16/04/2563 ก.139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
83 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 ก.138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
84 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10/04/2563 ส.134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
85 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง งานเครื่องหมายำทาง ทล.12 กม.533+608 - กม.547+595 , ทล.12 กม.561+850 - กม.567+052 , ทล.12 กม.580+088 - กม.592+652 , ทล. 2131 กม.0+000 - กม.4-015 และ ทล.2428 กม.0+000 - 1+741 10/04/2563 จ.135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
86 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน บ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.539+751 และ ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.27+351 และ กม.46+499 10/04/2563 จ.136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
87 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน ขอนแก่น-พรหมนิมิตร-ห้วยสีดา ระหว่าง กม.561+870 - กม.576+850 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2563 จ.137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
88 ซื้อวัสดุเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2563 177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
89 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2562 177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
90 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-6978-16-8 10/04/2563 176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 562 รายการ