วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 47 รายการ 09/02/2564 621/ส/64/89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
77 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 05/02/2564 621/30/64/72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
78 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง 04/02/2564 621/จ/64/88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
79 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/02/2564 621/ส/64/87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
80 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 46-6769-14-0 04/02/2564 621/30/64/70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
81 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 03/02/2564 621/ก/64/86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
82 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 03/02/2564 621/ฟ/64/85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
83 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/02/2564 621/ก/64/84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
84 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/02/2564 621/ก/64/83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
85 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0120-17-0 01/02/2564 54/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
86 จ้างซ่อมเครื่่องจักรหมายเลข 44-9672-16-7 01/02/2564 จ้างซ่อมเครื่่ิองจักรหมายเลข 44-9672-16-7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 621/ช/64/81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
88 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/01/2564 621/ก/64/79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
89 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 28/01/2564 621/ฟ/64/78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
90 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 621/ช/64/77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 809 รายการ