วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 23/11/2561 621/ก/62/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/11/2561 621/ก/62/45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
543 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 23/11/2561 621/ก/62/44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
544 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/11/2561 621/30/62/9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
545 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 22/11/2561 621/จ/62/7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
546 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/11/2561 621/ก/62/42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/11/2561 621/ก/62/41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
548 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 21/11/2561 621/ก/62/40 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
549 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 39 รายการ 21/11/2561 621/อ/62/39 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
550 จ้างเหมาตัดหญ้า 21/11/2561 621/จ/62/43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
551 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/11/2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 20/11/2561 621/ก/62/37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/11/2561 621/ก/62/36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
554 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/11/2561 621/ก/62/35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 19/11/2561 621/ส/62/4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 541 ถึง 555 จาก 562 รายการ