วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 46-6367-05-0 04/09/2562 621/30/62/148 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
542 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 70 Ah. 02/09/2562 621/30/62/128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
543 ซื้อล้อยาง เครื่องจักรหมายเลข 15-6104-91-3 02/09/2562 621/30/62/129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
544 ซื้อล้อยาง เครื่องจักรหมายเลข 15-6188-91-1 02/09/2562 621/30/62/133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
545 จ้างหุ้มเบาะเสริมฟองน้ำ 02/09/2562 621/30/62/135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
546 จ้างตรวจเช็ค บริการหล่อลื่นครบ 40,000 กม. 02/09/2562 621/30/62/136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
547 ซื้อยางเรเดียล ยานพาหนะหมายเลข 44-0122-17-9 03/09/2562 621/30/62/141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
548 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 46-6617-07-0 03/09/2562 621/30/62/143 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
549 ซื้ออะไหล่ ยานพาหนะ 44-8690-08-1 03/09/2562 621/30/62/145 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
550 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 03/09/2562 ช.270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
551 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,400 ลิตร 02/09/2562 ช.269 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 ก.268 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 ส.267 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 ส.266 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 29/08/2562 ส.265 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 541 ถึง 555 จาก 809 รายการ