วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/12/2561 ก.59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
527 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 ฟ.58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 ก.57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
529 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง 14/12/2561 จ.55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 ก.54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 ก.53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
532 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 ช.8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
533 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 621/ช/62/7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
534 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.395+065 และ ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม.14+190 28/11/2561 621/จ/62/52 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
535 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม.18+350 และกม.22+100 28/11/2561 621/จ/62/51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
536 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.364+075 และ กม.387+100 28/11/2561 621/จ/62/50 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
537 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.359+500 และ กม.362+800 28/11/2561 621/จ/62/49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
538 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/11/2561 621/ฟ/62/38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
539 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 23/11/2561 621/จ/62/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
540 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 23/11/2561 621/อ/62/48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 526 ถึง 540 จาก 562 รายการ