วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 03/05/2564 621/ฟ/64/136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
17 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 28/04/2564 621/จ/64/131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก 28/04/2564 621/จ/64/135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
19 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 27/04/2564 621/ก/64/132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 27/04/2564 621/ฟ/64/134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
21 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/04/2564 621/ฟ/64/133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
22 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/04/2564 621/ก/64/130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
23 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 621/ฟ/64/129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
24 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 21/04/2564 621/ก/64/128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
25 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 19/04/2564 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
26 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 236086-96-6 09/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 236086-96-6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
27 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6102-09-8 09/04/2564 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6102-09-8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
28 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 09/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
29 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 09/04/2564 621/ก/64/127 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
30 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/04/2564 621/ก/64/126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 809 รายการ