วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 16/07/2563 ก.210 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
17 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 16/07/2563 295 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 16/07/2563 293 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
19 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/07/2563 ฟ.209 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 15/07/2563 ก.208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
21 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/07/2563 ก.207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
22 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 10/07/2563 จ.206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 ช.204 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
24 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 26/06/2563 ก.203 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 ช.202 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
26 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6457-15-0 23/06/2563 278 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
27 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ระหว่าง กม.362+524 - กม.632+576 RT. และ กม.363+573 - กม.363+625 LT. 18/06/2563 จ.199 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
28 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร 18/06/2563 ก.198 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
29 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 18/06/2563 ก.197 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
30 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/06/2563 ส.196 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 562 รายการ