วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกท่า - ท่าหิน ที่ กม.๓๕+๐๐๐ RT 11/12/2562 จ43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
62 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 ช.34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
63 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ระหว่าง กม.384+853 - กม.385+575 RT. 26/11/2562 จ32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
64 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ระหว่าง กม.336+946 - กม.338+216 26/11/2562 จ33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
67 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทล.2 ตอนขอนแก่น-หินลาด, ทล.12 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น, ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก และ ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก และ ทล.2 ตอนหินลาด-โนนสะอาด 01/11/2562 จ7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
68 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 03/09/2562 ช.270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 ช.252 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 ช.238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 ช.236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
72 จ้างเหมางานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 จ.213 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
73 จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
74 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.540+850 LT. 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 17/06/2562 ช.200 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 87 รายการ