วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.9+100 - กม.12+730 RT. 03/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/10/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
47 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.2+120 - กม.2+960 05/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
48 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.5+660 - กม.8+750 03/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/7/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
49 งานปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนพรหมนิมิต - ห้วยสีดา ระหว่าง กม.575+925 - กม.580+650 RT. 03/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
50 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนโคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.47+093 - กม.56+052 เป็นช่วง ๆ 04/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/9/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
51 กิจกรรมก่อวร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.28+954 - กม.29+630 LT. 25/02/2563 คค/06040/พ.1/EB/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
52 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.28+770 - กม. 29+565 (เป็นช่วง ๆ ) 25/02/2563 คค/06040/พ.1/EB/6/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
53 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.19+597 - กม.19+989 (LT.,RT.) 25/02/2563 คค/06040/พ.1/EB/2/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
54 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.14+000 - กม. 14+600 และ กม.24+670 RT. 25/02/2563 คค/06040/พ.1/EB/1/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
55 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+976 - กม.30+372 (เป็นช่วง ๆ ) 25/02/2563 คค/06040/พ.1/EB/5/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
56 จ้างเหมาทาสีสะพาน งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด สะพาน กม.368+877 LT/RT และ กม.370+258 LT/RT 30/01/2563 จ79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
57 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 จ75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
58 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 จ75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
59 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.331+581 - กม.331+750 LT. 16/01/2563 จ69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
60 จ้างเหมางานก่อสร้างและซ่อมแซมศาลาทางหลวง รหัสงาน 21550 งานที่พักผู้โยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ที่ กม. 66+250 (RT) 18/12/2562 จ50 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 87 รายการ