วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 จ.124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
17 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศิลา (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 ด้านซ้ายทาง 03/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระลับ ( 1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0802 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 ด้านซ้ายทาง 03/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/32/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
19 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ( 1แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนศรีจันทร์ ที่ กม.555+549 (LT.) 02/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.547 + 220 07/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/37/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
21 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ( ระดับ 3-6 ) ( 2 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ( ถนนศรีจันทร์ ) ที่ กม.555+549 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/36/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
22 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ( 1 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ที่ กม.555+549 27/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/35/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
23 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (1 หลัง) หมวดทางหลวงพระลับ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 01/04/2563 คค/06040/พ.1/EB//2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.46+950 - กม.49+150 03/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/34/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
25 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระกว่าง กม.42+396 - กม.77+292 03/04/2563 จ.114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.327+953 - กม.329+110 LT./RT. และ กม.329+873 - กม.331+000 LT./RT. 27/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/25/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
27 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า ตอน 3 ระหว่าง กม.17+637 - กม.19+889 (เป็นช่วง ๆ) 24/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/27/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
28 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 7 ระหว่าง กม.32+923 - กม.33+715 24/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/26/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
29 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.14+685 - กม.15+041 LT.,RT 25/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/28/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.6+950 - กม.16+513 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/29/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 87 รายการ