title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ด้าน LT. และ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/07/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนน้ำฆ้อง-ศรีธาตุ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ล้างเครื่องปรับอากาศ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2023 ที่ กม.54+955 งานบรูณะทรัพย์สิน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/06/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 308 รายการ