f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/07/2563 627/60/63/305 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 13/07/2563 627/60/63/296 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 627/60/63/297 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 13/07/2563 627/40/63/295 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 627/60/63/293 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/07/2563 627/60/63/292 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 627/60/63/294 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง รวมปริมาณงาน 7 แห่ง 19/06/2563 627/60/63/287 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 627/35/63/11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 627/35/63/12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง กว้างข้างละ 3.00 เมตร ร่องกลางระบายน้ำกว้างไม่เกิน 7.00 เมตร และเกาะกลางถนนกว้างไม่เกิน 5.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 ปริมาณงาน 223,000 ตร.ม. 22/06/2563 627/60/63/289 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+729 ปริมาณงาน 223,000 ตร.ม. 23/06/2563 627/60/63/290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ที่ กม.8+150 (ด้านซ้ายทาง) และ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ที่ กม.23+900 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.33+750 (ด้านซ้ายทาง) 19/06/2563 627/60/63/286 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052 - กม.266+500 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม - คอนสาร กม.104+928 - กม.119+854 ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด - ภูผาม่าน กม.0+000 - กม.12+100 ปริมาณงาน 222,190 ตร.ม. 17/06/2563 627/60/63/284 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 627/60/63/283 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 420 รายการ