วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ 25/02/2563 621/60/63/89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
107 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 ส88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
108 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/02/2563 ฟ86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
109 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 13/02/2563 ก85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 ช84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
111 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 05/02/2563 ก82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
112 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/02/2563 ก81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 ช80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
114 จ้างเหมาทาสีสะพาน งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด สะพาน กม.368+877 LT/RT และ กม.370+258 LT/RT 30/01/2563 จ79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
115 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 29/01/2563 ส78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
116 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 29/01/2563 ก77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
117 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 ก68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
118 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/01/2563 ช76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
119 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 จ75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
120 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 23/01/2563 ก74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 347 รายการ