วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/03/2563 ก.108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
92 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 25/03/2563 ก.109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
93 จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+351 (แยกดอนดู่) และ กม.46+999 (แยกโนนตุ่น) 24/03/2563 จ.106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 19/03/2563 ฟ.104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
95 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2563 ก.103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
96 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2563 ก.102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
97 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 ส.101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
98 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2563 ก.100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
99 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนราวสะพานบนผิวโครงสร้าง ค.ส.ล. งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ที่ กม.21+500 LT./RT. และ กม.34+351 LT./RT. 17/03/2563 จ.99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน 9,000 ลิตร 11/03/2563 621/ช/63/97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
101 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/03/2563 621/ก/63/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 621/35/63/93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
103 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 621/35/63/92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
104 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 25/02/2563 ฟ.90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
105 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน 25 ขวด 25/02/2563 621/อ/63/91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 347 รายการ