วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ที่ กม.589+555 และ ที่ กม.591+423 08/04/2563 จ.126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
77 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+325 - กม.24+400 08/04/2563 จ.125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
78 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 จ.124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
79 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.20+285-กม.27+350 LT. และ ระหว่าง กม.20+318-กม.25+262 RT. 08/04/2563 จ.123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
80 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 ก.120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
81 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 ก.121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
82 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 07/04/2563 ก.122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
83 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 ช.119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
84 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 ก.117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
85 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 03/04/2563 ก.116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
86 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 03/04/2563 ก.115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
87 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระกว่าง กม.42+396 - กม.77+292 03/04/2563 จ.114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 ช.113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
89 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 01/04/2563 ส.112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 ก.111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 347 รายการ