วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 ก.141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
62 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/04/2563 ษ.140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
63 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ 16/04/2563 ก.139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
64 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 ก.138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
65 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10/04/2563 ส.134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
66 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง งานเครื่องหมายำทาง ทล.12 กม.533+608 - กม.547+595 , ทล.12 กม.561+850 - กม.567+052 , ทล.12 กม.580+088 - กม.592+652 , ทล. 2131 กม.0+000 - กม.4-015 และ ทล.2428 กม.0+000 - 1+741 10/04/2563 จ.135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
67 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน บ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.539+751 และ ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.27+351 และ กม.46+499 10/04/2563 จ.136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
68 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน ขอนแก่น-พรหมนิมิตร-ห้วยสีดา ระหว่าง กม.561+870 - กม.576+850 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2563 จ.137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
69 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ระหว่าง กม.577+200 - กม.591+610 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
70 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+500 - กม.18+600 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
71 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 2 ที่ กม.3+400 LT. 08/04/2563 จ.133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
72 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+050 - กม.547+300 08/04/2563 จ.131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
73 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม.579+145 และ ที่ กม.581+220 08/04/2563 จ.129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
74 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ที่ กม.567+800 และที่ กม.575+432 08/04/2563 จ.128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
75 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+093-กม.2+300 08/04/2563 จ.127 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 347 รายการ