วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 ก.158 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 ช.159 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
48 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 29/04/2563 ก.157 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
49 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ 29/04/2563 ส.156 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
50 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/04/2563 ก.155 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
51 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 12 รายการ 29/04/2563 อ.154 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
52 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 27/04/2563 ก.153 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
53 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 ส.152 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
54 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 23/04/2563 ส.150 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
55 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/04/2563 ก.149 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
56 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/04/2563 ก.148 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
57 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง งานซ่อมแซมศาลาทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ตอนเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุมที่ กม.555+549 (ด้านซ้ายทาง) 23/04/2563 จ.147 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
58 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 ช.146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
59 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2563 ก.144 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
60 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 ก.142 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 347 รายการ