วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 22/05/2563 1ก.178 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
32 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/05/2563 ก.176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
33 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/05/2563 ส.175 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 a.174 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
35 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 20/05/2563 ก.173 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
36 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 24 รายการ 20/05/2563 อ.172 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
37 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 20/05/2563 ก.171 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
38 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) งานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.362+350 (ด้านขวาทาง) 14/05/2563 จ.168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
39 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 14/05/2563 ฟ.167 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
40 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 14/05/2563 ก.166 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
41 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/05/2563 ก.165 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 ช.163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
43 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 ก.160 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
44 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 08/05/2563 ฟ.161 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
45 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 08/05/2563 ก.162 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 347 รายการ