วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/04/2562 ก.139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
317 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 04/04/2562 ฟ.138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
318 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 621/30/62/51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
319 จ้างซ้อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9889-17-7 03/04/2562 621/จ/62/49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
320 ซื้อยางเครื่องจักรหมายเลข 25-6761-04-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 621/30/62/47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
321 ซื้อแบตเตอรีเครื่องจักรหมายเลข 75-6102-09-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 621/30/62/45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
322 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6761-04-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 621/30/62/42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
323 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/04/2562 ช.137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
324 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8904-08-0 จำนวน 4 รายการ 02/04/2562 621/30/62/37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
325 ซื้อแบตเตอรีเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 02/04/2562 621/30/62/40 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/04/2562 ก.135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2562 ก.134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/04/2562 ก.133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/04/2562 ก.132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
330 จ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ที่ กม.0+840, กม.0+990 และ กม.2+700 02/04/2562 จ.131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 316 ถึง 330 จาก 347 รายการ