วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/06/2563 ส.196 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
17 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 17/06/2563 ก.195 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
18 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 17/06/2563 ฟ.194 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
19 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2563 ก.193 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 จ้างเหมาทำการงานปาดแต่งไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2563 จ.192 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
21 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 ฟ.191 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
22 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 10/06/2563 ก.190 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
23 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเข้า ทางหลวงหมายเลข 2428 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ที่ กม.1+450 ด้านขวาทาง 10/06/2563 จ.189 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 ช.186 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
25 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/06/2563 ก.185 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
26 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 04/06/2563 ฟ.184 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
27 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 ส.183 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
28 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 04/06/2563 ก.182 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
29 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 ช.181 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
30 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 01/06/2563 ก.180 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 347 รายการ