วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 ก.142 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
122 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 ก.141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
123 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/04/2563 ษ.140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
124 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ 16/04/2563 ก.139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
125 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 ก.138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
126 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10/04/2563 ส.134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
127 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง งานเครื่องหมายำทาง ทล.12 กม.533+608 - กม.547+595 , ทล.12 กม.561+850 - กม.567+052 , ทล.12 กม.580+088 - กม.592+652 , ทล. 2131 กม.0+000 - กม.4-015 และ ทล.2428 กม.0+000 - 1+741 10/04/2563 จ.135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
128 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน บ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.539+751 และ ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.27+351 และ กม.46+499 10/04/2563 จ.136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
129 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน ขอนแก่น-พรหมนิมิตร-ห้วยสีดา ระหว่าง กม.561+870 - กม.576+850 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2563 จ.137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
130 ซื้อวัสดุเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2563 177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
131 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2562 177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
132 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-6978-16-8 10/04/2563 176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
133 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 10/04/2563 175 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
134 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ระหว่าง กม.577+200 - กม.591+610 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
135 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+500 - กม.18+600 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 604 รายการ