วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/01/2564 621/ก/64/64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
107 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/01/2564 621/ก/64/63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
108 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2564 621/ก/64/62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
109 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/01/2564 621/ก/64/61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
110 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/01/2564 621/ก/64/60 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
111 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-04-2 08/01/2564 621/30/64/36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
112 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 08/01/2564 621/จ/64/33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
113 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/01/2564 621/ก/64/59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
114 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 07/01/2564 621/ก/64/58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 05/01/2564 621/35/64/55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/01/2564 621/ช/64/54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
117 จ้างเหมา กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 230 30/12/2563 621/จ/64/49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
118 จ้างเหมา กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข12 30/12/2563 621/จ/64/51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
119 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 30/12/2563 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
120 จ้างเหมา กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข12 30/12/2563 621/จ/64/53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 809 รายการ