วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+325 - กม.24+400 08/04/2563 จ.125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
107 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 จ.124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
108 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.20+285-กม.27+350 LT. และ ระหว่าง กม.20+318-กม.25+262 RT. 08/04/2563 จ.123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
109 ซื่อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 ซ 119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
110 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
111 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6761-04-3 08/04/2563 87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
112 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6761-04-3 08/04/2563 86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
113 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 04/04/2563 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
114 อะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 08/04/2563 83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
115 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 ก.120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
116 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 ก.121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
117 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 07/04/2563 ก.122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
118 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 ช.119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
119 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 ก.117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
120 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 03/04/2563 ก.116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 562 รายการ