วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 10/04/2563 175 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
92 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ระหว่าง กม.577+200 - กม.591+610 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
93 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+500 - กม.18+600 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
95 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 04/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
96 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 04/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
97 อะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
98 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 35-6569-97-2 09/04/2563 91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
99 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
100 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 2 ที่ กม.3+400 LT. 08/04/2563 จ.133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
101 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+050 - กม.547+300 08/04/2563 จ.131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
102 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม.579+145 และ ที่ กม.581+220 08/04/2563 จ.129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
103 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ที่ กม.567+800 และที่ กม.575+432 08/04/2563 จ.128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
104 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+093-กม.2+300 08/04/2563 จ.127 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
105 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ที่ กม.589+555 และ ที่ กม.591+423 08/04/2563 จ.126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 562 รายการ