วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมางานทื่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0201 ตอนโคกสูง-หนองกุงใหญ่ ทื่กม.63+180 LT. 26/01/2564 621/จ/64/76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
92 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 19/01/2564 621/ฟ/64/74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
93 จ้างเหมาตัดหญ้า 18/01/2564 621/จ/64/73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
94 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/01/2564 621/ก/64/72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
95 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 15/01/2564 621/จ/64/71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
96 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 621/ษ/64/70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
97 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 14/01/2564 621/ก/64/69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
98 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/01/2564 621/ก/64/68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
99 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 320 ลิตร 13/01/2564 621/ช/64/67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
100 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.540+300 - กม.540+376 (LT') 13/01/2564 621/จ/64/66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
101 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/01/2564 621/ก/64/65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
102 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักรหมายเลข 74-6902-09-8 13/01/2564 26/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
103 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02 12/01/2564 23/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
104 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 23-6210-049 11/01/2564 22/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
105 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6957-16-2 11/01/2564 21/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 809 รายการ