วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 02/03/2564 621/30/64/82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
62 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน 02/03/2564 621/30/64/80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
63 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 01/03/2564 621/30/64/76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
64 ซื้อแบตเตอรีเครื่องจักรหมายเลข 46-6367-05-0 01/03/2564 621/30/64/75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
65 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2564 621/ช/64/100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
66 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/02/2564 621/ก/64/99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
67 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/02/2564 621/ก/64/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 621/ช/64/96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
69 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/02/2564 621/ส/64/97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
70 จ้างทำการติดตั้งงานราวกันอันตราย 16/02/2564 621/จ/64/95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
71 621/จ/64/94 16/02/2564 621/จ/64/94 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
72 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 16/02/2564 621/ก/64/93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
73 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/02/2564 621/ก/64/92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
74 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 10/02/2564 621/ก/64/91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
75 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/02/2564 621/ก/64/90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 809 รายการ