วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 ก.160 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
62 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 08/05/2563 ฟ.161 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
63 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 08/05/2563 ก.162 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 ก.158 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 ช.159 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2 จำนวน 32 รายการ 22/05/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
67 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 29/04/2563 ก.157 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
68 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ 29/04/2563 ส.156 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
69 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/04/2563 ก.155 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
70 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 12 รายการ 29/04/2563 อ.154 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
71 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 27/04/2563 ก.153 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
72 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 ส.152 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
73 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 23/04/2563 ส.150 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
74 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/04/2563 ก.149 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
75 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/04/2563 ก.148 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 562 รายการ