วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 621/ก/64/112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
47 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 19/03/2564 621/ก/64/110 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
48 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/03/2564 621/ช/64/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
49 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร 12/03/2564 621/จ/64/109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
50 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง 11/03/2564 621/จ/64/108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
51 จ้างเหมาทำการงานซ่อมเกาะแบ่งถนน 11/03/2564 621/จ/64/107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
52 วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 5 รายการ 11/03/2564 621/อ/64/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
53 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง รหัสงาน 21550 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข12 ตอนควบคุม0801 ตอนบ้างฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.539+690RT. 11/03/2564 621/จ/64/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
54 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/03/2564 621/ฟ/64/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
55 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6902-09-8 09/03/2564 621/จ/64/90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
56 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 621/ช/64/103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
57 ซื้อไส้กรองเครื่องจักรหมายเลข 82-6120-14-6 04/03/2564 621/30/64/86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
58 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/03/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
59 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 03/03/2564 621/ฟ/64/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
60 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 25 รายการ 03/03/2564 621/อ/64//101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 809 รายการ