วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/05/2563 ก.176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
47 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/05/2563 ส.175 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
48 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 a.174 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
49 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 20/05/2563 ก.173 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
50 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 24 รายการ 20/05/2563 อ.172 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
51 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 20/05/2563 ก.171 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
52 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0613-18-0 18/05/2563 235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
53 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน 18/05/2563 234 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
54 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 14/05/2563 232 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
55 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 14/05/2563 231 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
56 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) งานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.362+350 (ด้านขวาทาง) 14/05/2563 จ.168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
57 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 14/05/2563 ฟ.167 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
58 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 14/05/2563 ก.166 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
59 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/05/2563 ก.165 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 ช.163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 562 รายการ