วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
556 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 ช.11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้าฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) 15/01/2562 06040/พ.1/EB/33/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/12/2561 ก.70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
559 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/12/2561 ฟ.69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 24/12/2561 ก.68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/12/2561 ก.67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 ก.66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
563 ซื้อวัสดุอื่นๆ 24/12/2561 อ.65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
564 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+90 - กม.37+500 RT. และ กม.34+900 - กม.37+800 LT. 20/12/2561 จ.63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 ก.62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
566 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/12/2561 ฟ.61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 18/12/2561 ส.8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/12/2561 ก.59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
569 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 ฟ.58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
570 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 ก.57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 556 ถึง 570 จาก 604 รายการ