วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 08/04/2564 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
32 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6978-16-8 08/04/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 08/04/2564 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34 จ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟสัญญาณจราจร 08/04/2564 621/จ/64/123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
35 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง 08/04/2564 621/จ/64/124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 621/ช/64/122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
37 วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 621/อ/64/121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
38 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า สองข้างทาง ร่องกลาง เกาะกลางถนน จำนวน 1 งาน 07/04/2564 621/จ/64/120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
39 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 02/04/2564 621/ก/64/118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
40 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 02/04/2564 621/ฟ/64/119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
41 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 621/ช/64/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
42 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/03/2564 621/ก/64/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
43 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 621/ช/64/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
44 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/03/2564 621/ก/64/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
45 วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 621/ษ/64/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 809 รายการ