วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
137 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 04/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
138 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 04/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
139 อะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
140 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 35-6569-97-2 09/04/2563 91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
141 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
142 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 2 ที่ กม.3+400 LT. 08/04/2563 จ.133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
143 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+050 - กม.547+300 08/04/2563 จ.131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
144 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม.579+145 และ ที่ กม.581+220 08/04/2563 จ.129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
145 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ที่ กม.567+800 และที่ กม.575+432 08/04/2563 จ.128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
146 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+093-กม.2+300 08/04/2563 จ.127 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
147 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ที่ กม.589+555 และ ที่ กม.591+423 08/04/2563 จ.126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
148 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+325 - กม.24+400 08/04/2563 จ.125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
149 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 จ.124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
150 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.20+285-กม.27+350 LT. และ ระหว่าง กม.20+318-กม.25+262 RT. 08/04/2563 จ.123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 604 รายการ