วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
รายการ Highway Station การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง
ลงวันที่ 11/02/2562

'