วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
กรมทางหลวง มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง
ลงวันที่ 16/08/2562

กรมทางหลวงได้ว่าได้ว่าจ้าง บริษัทณัฐกฤตชัย จำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก ( Truck rest area ) ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169 จ.ขอนแก่น

เนื่องจาก ผู้รับจ้างฯ มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง รายละเอียดดังนี้

1.งานระบบ WIM  กม.373+526 - 373+676

ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน

2.งานระบบ IMAGE PROCESSING  กม.374+625 - 374+775

ในระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน

3.งานระบบ VIRTUAL WEIGH STATION  กม.381+275 - 381+425

ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการดำเนินงาน โครงการฯ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามวันเวลาดังกล่าว


'