วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ลงวันที่ 26/07/2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ สำนักงานแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1


'