วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูฝน
ลงวันที่ 24/07/2562

'