วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล. 7, นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รส.ทล.7.2 และนายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 1 ให้การต้อนรับ?นายประมณฑ์ สถาพรฌานนท์ วญบ. และคณะ พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ
ลงวันที่ 11/06/2562

วัน?อังคาร?ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล. 7, นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รส.ทล.7.2 และนายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 1 ให้การต้อนรับ?นายประมณฑ์ สถาพรฌานนท์ วญบ. และคณะ พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.311+709 ตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 230 ที่ กม.48+332 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


'