วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2562
ลงวันที่ 29/05/2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2562 และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2562

'