วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562"
ลงวันที่ 15/05/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562" ปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น และต้นพยุง จำนวน 100 ต้น ณ ที่ดินสงวนนอกเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด -?โนนสะอาด ที่ กม.371+200 (ด้านฃ้ายทาง)?


'