วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 06/05/2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่นหน้าสนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


'