วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 14/04/2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และจุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงน้ำพอง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด- โนนสะอาด ที่กม. 374 +669 โดยมีนายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยนายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน


'