วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 , ศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและ โครงการ "เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" ณ จุดให้บริการทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 11/04/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 , ศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและ โครงการ "เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" ณ จุดให้บริการทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในการนี้ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานประธานพิธี โดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 กม. 374 +669 ด้านหน้าหมวดทางหลวงน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการประกอบด้วย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขนส่งจังหวัดขอนแก่น แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น


'