วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่งประชาชนเดินทางกลับบ้าน ณ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 16/04/2562

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่งประชาชนเดินทางกลับบ้าน ณ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น

 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่งประชาชนเดินทางกลับบ้าน ณ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น

'