วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นางสาวพนารัตน์ เจริญราชรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะติดตามและตรวจเยี่ยม คณะที่1
ลงวันที่ 15/04/2562

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้มอบหมายให้นางสาวพนารัตน์ เจริญราชรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะติดตามและตรวจเยี่ยม คณะที่1 ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการมีหน้าที่ ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพระยืน, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอโคกโพธิ์ไชย และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

นางสาวพนารัตน์ เจริญราชรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะติดตามและตรวจเยี่ยม คณะที่1

'