วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมหาธาตุขอนแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 08/04/2562

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานและข้าราชการในสังกัดแขวงฯ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมหาธาตุขอนแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมหาธาตุขอนแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

'