วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน, ฝ่าย, งาน สำนักทางหลวงที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำการนิเทศงานของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
ลงวันที่ 03/04/2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมกับรองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายบริหารและหัวหน้าน่วยงานแขวงฯ ให้การต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน, ฝ่าย, งาน สำนักทางหลวงที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำการนิเทศงานของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ณ ห้องประชุมแคนทอง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน, ฝ่าย, งาน สำนักทางหลวงที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำการนิเทศงานของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

'