วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ร่วมการแถลงข่าวและทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 03/04/2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมการแถลงข่าวและทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวและทำพิธีเปิดศุนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 23, ตำรวจภูธรภาค 4, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, ขนส่งจังหวัดขอนแก่น, แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1-3 แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เสร็จแล้วประธานในพิธีร่วมกับผู้แถลงข่าวและแขกผู้มีเกียรติได้มอบสิ่งของให้กับคณะทำงานในการตั้งด่่านชุมชนในพื้นที่ พร้อมร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 ร่วมการแถลงข่าวและทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น

'