วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
แขวงฯขอนแก่นที่ 1 โดยมีหมวดทางหลวงศิลา เร่งฉีดน้ำและทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดมลพิษและฝุ่นละออง
ลงวันที่ 12/02/2562

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 1 ได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงฯขอนแก่นที่ 1 เร่งฉีดน้ำและทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดมลพิษและฝุ่นละออง โดยมีหมวดทางหลวงศิลา ได้เข้าดำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก กม.0+000 - กม.20+259

แขวงฯขอนแก่นที่ 1 โดยมีหมวดทางหลวงศิลา เร่งฉีดน้ำและทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อช่วยลดมลพิษและฝุ่นละออง

'